Hoppa till innehåll

Skyddsgasanordningar

Alla våra maskiner kan levereras med praktiska tillbehör. För skyddsgasförpackningar finns det bl.a. lättanvända skyddsgasblandare och -analysatorer.

Med skyddsgasförpackningar kan livsmedlet skyddas mot syrets negativa effekter med hjälp av en modifierad atmosfär (MAP). I förpackningar med modifierad atmosfär ersätts den syreinnehållande luften med andra gaser, vanligtvis med blandningar av kväve och koldioxid.

MAP, Modified Atmosphere Packaging (förpackning i modifierad atmosfär).

Witt suojakaasulaitteet

Längre hållbarhetstid för livsmedelsprodukter

Att bevara färskheten hos produkter som far illa, är ett mycket viktigt steg i förpackningsprocessen inom livsmedelsindustrin. En modifierad atmosfär ger livsmedlen längre hållbarhet, samt bättre och fräschare smak, färg och form. Den modifierade atmosfären i en livsmedelsförpackning förhindrar tillväxten av mikrobiologiska organismer och biokemiska reaktioner, vilket annars är orsaker till att produkter far illa. Användning av skyddsgas är en viktig del av noggrann kvalitetssäkring och även ett tillförlitligt samt kostnadseffektivt alternativ till frysning och konserveringsmedel.

Apparater och system för t.ex. blandning, mätning och analys av gaser finns tillgängliga för alla typer av förpackningsmaskiner som används inom livsmedelsindustrin. Läckagedetektorer, med vilka man säkerställer att förpackningarna är täta, finns att få som manuella eller helautomatiska lösningar. Även vakuumförpackningar eller produkter utan koldioxid kan testas för att upptäcka läckor.

Frågor om skyddsgasapparater?

GasanalysatorerGasblandareLäckagedetektorer

En gasanalysator övervakar gasblandningens korrekta sammansättning

En skyddsgasanalysator är en väsentlig del av kvalitetskontrollen i MAP-processen. Med den analyserar man värdena av kvarvarande syre, koldioxid och kväve i gasblandningen. Gasanalysatorerna är väldigt noggranna, snabba och kräver endast en mycket liten mängd gas. All data loggas och kan arkiveras för dokumentation av kvalitetssäkringen.

Gasanalysen kan utföras som en kontinuerlig analys under förpackningsprocessen eller separat efter förpackningsprocessen genom att ta ett prov. Vid kontinuerlig övervakning integreras en fast analysatormodul i gasblandningssystemet, som kontinuerligt övervakar gasblandningens sammansättning. Vid prov-alternativet använder man en bärbar gasanalysator som är utrustad med en nål, med vilken man tar ett gasprov från förpackningen.

Med en gasblandare tillverkar man en valfri gasblandning

Vid framställningen av MAP-gasblandningar använder man i de flesta fall gasblandare. Med dem kontrollerar man gasens kvalitet, för att kunna producera bakteriefria livsmedel med en längre hållbarhet. Med ett enda knapptryck kan man på förpackningslinjen snabbt tillverka en mängd olika blandningar enligt de krav som produkten som ska förpackas ställer.

Gasblandnings- och mätningssystem finns för alla förpackningsmaskiner som används inom livsmedelsindustrin, oavsett om det rör sig om vakuumförpacknings-, djupdragnings-, flowpack- eller kammarmaskiner.

Med en läckagedetektor kontrollerar man att fogarna håller tätt

Skyddsgaserna är nyttiga endast om de hålls kvar i förpackningen, så förpackningen måste därför vara helt tät. Fel under fogningsprocessen eller i materialet kan lätt leda till läckor, som kan vara mikroskopiskt små. Det är alltså en väsentlig del av kvalitetskontrollen att upptäcka läckage i förpackningar och att testa hållbarheten hos förpackningens fogar.

Läckagedetektorer används för att upptäcka läckor i alla typer av livsmedelsförpackningar, oavsett om det rör sig om skyddsgas- eller vakuumförpackningar. Det finns olika anordningar för att upptäcka läckage i förpackningar, för slumpmässiga tester eller in-line-tester - antingen baserat på CO2-detektering eller bubbelprov i ett vattenbad. Läckagedetektorer upptäcker även de allra minsta läckorna på ett tillförlitligt sätt. Testerna kan registreras digitalt och dokumenteras som bevis på produktsäkerheten.