Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 23.5.2018

Introduktion

Det är viktigt för oss på Finnvacum Oy (nedan kallat "Finnvacum" eller "vi") att behandla dina personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och praxis för god datahantering och behandling. Personlig information är all information som identifierar en person (nedan kallad "användare" eller "du").

Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänster och kundservice. Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser eller tjänster med sina egna integritetspolicyer som är skilda från våra.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar i första hand in dina personuppgifter direkt från dig, antingen muntligt eller skriftligt. Det kan vara information som samlas in av oss eller av våra partners för vår räkning.

Formulär som skickas via webbplatsen innehåller personuppgifter: åtminstone ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Genom att skicka in formuläret godkänner du att webbplatsens ägare registrerar de personuppgifter du lämnar till deras system för att kunna implementera den tjänst som du begärt.

Uppgifterna kan också samlas in av de tjänster som vi har till vårt förfogande.

Dessutom får vi uppgifter från myndigheternas register, kreditupplysningsregistret, betalningsstörningsregistret och andra tillförlitliga register.

Vi kan också samla in uppgifter automatiskt när användaren använder vår tjänst. Dessa uppgifter inkluderar:

 • Användarens aktivitet i tjänsten, t.ex. uppgifter och händelsedata som sparas enligt användarens aktivitet och som tjänsten skickar till statistik- och marknadsföringsverktyg.
 • Användarens nedladdningar i tjänsten.

Vi får även tekniska användaruppgifter från vår tjänst, t.ex:

 • Tidsstämplar och logguppgifter om användningen av tjänsten;
 • Information om de enheter som används för att få åtkomst till tjänsten, inklusive IP-adresser och programvaruversioner. Denna information erhålls genom användarens webbläsare och kakor.
 • Klick i tjänsten och information som fyllts i formulären.
 • Marknadsföringskakor för att visa riktad reklam.

Vi varken kopplar samman eller lagrar denna information med personuppgifter.

Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för tre huvudsyften.

 1. Tillhandahållande av tjänsten

I syfte att hantera meddelanden och kontakt kommer vi att lagra kontaktuppgifter och föra register över meddelanden till användaren så att vi kan tillhandahålla tjänsten till användaren.

 1. Utveckling av tjänster och undersökning

Vi kan använda personuppgifter för att förbättra tjänstens kvalitet, för att lösa problem som identifierats i tjänsten och för att utveckla tjänstens funktioner för användarna. Denna databehandling grundar sig på vårt genuina intresse av att förbättra vår tjänst och dess funktioner och innehåll. Vi kan även ta fram anonym statistik i undersökningssyfte, inklusive affärsanalys (Business Intelligence).

 1. Marknadsföring och kommunikation

Vi kan använda personlig information för att ge användaren viktig information om tjänsten. Personuppgifter kan också användas för reklam, marknadsföring, direktmarknadsföring och personlig marknadsföring riktad till användare. Vi kan skapa allmänna profiler av användare för att tillhandahålla bättre innehåll och annonser. Detta grundar sig på vårt genuina intresse av att hålla användarna informerade om våra tjänster och marknadsföra nya produkter och tjänster som är nödvändiga för våra användare. Användarna har rätt att när som helst förbjuda direktmarknadsföring.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte personlig information med tredje parter förutom:

 • IP-adresser och marknadsföringskakor som inte kombineras med andra personuppgifter;
 • när tjänsteleverantörer som vi litar på tillhandahåller tjänster för vår räkning och i enlighet med våra riktlinjer. Vi övervakar och ansvarar dock för användningen av användarnas personuppgifter under alla omständigheter;
 • om vi är involverade i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av en verksamhet eller en del av den;
 • När vi i god tro anser att så är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda användarens eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller uppfylla myndighetskrav.

Vi säljer inte användarnas personuppgifter till tredje parter.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Som en allmän regel överför vi inte användarnas personuppgifter utanför EU/EES. Vissa av de leverantörer av statistik- och marknadsföringstjänster som vi använder är verksamma i USA. När dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller oss tjänster kan vi behöva överföra en del av användardatat till USA, t.ex. IP-adresser för statistik eller e-post, företagsinformation och namn till ett e-postmarknadsföringssystem eller ett försäljningssystem. I dessa fall har våra tjänsteleverantörer åtagit sig att tillhandahålla den nödvändiga nivån av dataskydd som krävs enligt europeisk lagstiftning samt att följa Privacy Shield.
https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

Lagring av personuppgifter

Användarens personuppgifter lagras endast så länge som krävs för att uppfylla målen i denna integritetspolicy. När lagstiftningen, våra rättigheter eller skyldigheter, eller användarens rättigheter eller skyldigheter inte längre kräver lagring av användarens personuppgifter kommer vi att förstöra dem. När användaren till exempel ber oss att ta bort dennes uppgifter från tjänsten förstör vi dem. Av tekniska skäl kommer personuppgifterna i sådana situationer att lagras i våra säkerhetskopior i högst ett år innan de förstörs.

Vi strävar efter att hålla de personuppgifter vi har korrekta och uppdaterade genom att radera överflödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och på ett sätt som respekterar dina rättigheter och friheter. Vi ser till att principerna för dataskydd tillämpas under alla skeden av behandlingen av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer endast att behandlas av våra anställda eller våra samarbetspartners anställda som är behöriga att behandla personuppgifter.

Dina personuppgifter kan behandlas i olika datasystem som antingen förvaltas av oss eller våra partners.

Användarens dataskyddsrättigheter

Användaren har rätt att få, korrigera, uppdatera, ändra och radera all personlig information som vi har om användaren. Användaren har rätt att invända mot och begränsa viss databehandling, t.ex. profilering i marknadsföringssyfte. Användaren får dock inte radera de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de mål som anges i denna integritetspolicy och/eller som krävs enligt lagstiftning. Användaren har även rätt (inom de gränser som definieras av lagstiftningen) till dataportabilitet, det vill säga att få sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan registeransvarig Kontaktförfrågningar angående användarens dataskyddsrättigheter bör initieras genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "Registeransvarig".

Information om barn

Vår tjänst riktar sig inte till barn under 16 år. Om du upptäcker att ett barn under 16 år lämnat oss personuppgifter så kontaktar du oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet "Registeransvarig".

Kakor och annan liknande teknik

Vi använder kakor och annan liknande teknik för att tillhandahålla våra tjänster. Kakor är små textfiler som placeras på användarens enhet för att samla in normala internetloggade uppgifter. Vissa funktioner i tjänsten kräver användning av kakor. Vi använder kakor för att öka tjänstens funktionalitet och samla in statistik för att göra tjänsten lättare att använda.

Användaren kan ställa in sin webbläsare så att den inte accepterar användningen av kakor. Användaren kan även begränsa användningen av kakor i sin webbläsare eller radera kakor från sin webbläsare. Eftersom kakor är en del av tjänstens funktionalitet kan dock begränsning av användningen av kakor påverka tjänstens funktionalitet. Mer information om kakor finns här.

Säkerhet

Vi tar din säkerhet på allvar. Vi vidtar olika åtgärder för att skydda personuppgifter från att försvinna och utsättas för missbruk och obehörig åtkomst eller avslöjande. Dessa åtgärder kommer att vidtas mot bakgrund av känsligheten hos de uppgifter vi samlar in, bearbetar och lagrar, samt den nuvarande tekniken.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna policy emellanåt. Om vi gör några ändringar så kommer vi att uppdatera denna information i vår integritetspolicy och våra användarvillkor.

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy eller praxis. Du kan kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "Registeransvarig".