Siirry suoraan sisältöön

Suojakaasulaitteet

Kaikkiin koneisiimme on saatavissa käteviä lisälaitteita. Suojakaasupakkauksia varten on mm. helppokäyttöisiä suojakaasusekoittimia ja -analysaattoreita.

Suojakaasupakkaamisessa elintarvike voidaan suojata hapen haittavaikutuksilta muunneltua ilmakehää (MAP) käyttäen. Suojakaasupakkauksissa happipitoinen ilma korvataan muilla kaasuilla, yleensä typen ja hiilidioksidin seoksilla.

MAP, Modified Atmosphere Packaging (pakkaaminen muunnettuun ilmakehään).

Witt suojakaasulaitteet

Pidempi säilyvyysaika elintarvikkeille

Pilaantuvien tuotteiden tuoreuden säilyttäminen on todella tärkeä vaihe elintarviketeollisuuden pakkausprosessia. Suojakaasu tarjoaa elintarvikkeille pidemmän säilyvyysajan, sekä paremman ja tuoreemman maun, värin ja muodon. Elintarvikepakkauksen muunnettu ilmakehä torjuu mikrobiologisten organismien kasvua sekä biokemiallisia reaktioita, ja niistä johtuvaa tuotteiden pilaantumista. Suojakaasun käyttö on olennainen osa tarkkaa laadunvarmistusta ja myös luotettava sekä kustannustehokas vaihtoehto jäähdytykselle tai säilöntäaineille.

Laitteita ja järjestelmiä esim. kaasujen sekoittamiseen, mittaamiseen ja analysointiin löytyy kaikentyyppisille elintarviketeollisuudessa käytettäville pakkauskoneille. Vuototestaajilla, jolla varmistetaan pakkauksien tiiviyttä, on saatavina manuaalisina tai täysin automaattisina ratkaisuina. Myös tyhjiöpakkauksia tai tuotteita, joissa ei ole hiilidioksidia, voidaan testata vuotojen varalta.

Kysymyksiä suojakaasulaitteista?

KaasuanalysaattoritKaasusekoittajatVuototesterit

Kaasuanalysaattori valvoo kaasuseoksen oikeaa koostumusta

Suojakaasuanalysaattori on olennainen osa laadunvalvontaa MAP-prosessissa. Sillä analysoidaan kaasuseoksen jäännöshapen, hiilidioksidin ja vedyn arvot. Kaasuanalysaattorit ovat erittäin tarkkoja, nopeita ja vaativat vain hyvin pienen määrän kaasua. Kaikki tiedot kirjataan ja voidaan arkistoida, laadunvarmistuksen dokumentointia varten.

Kaasuanalysointi voidaan suorittaa jatkuvana analysointina pakkausprosessin aikana, tai erikseen pakkausprosessin jälkeen, ottamalla testinäyte. Jatkuvassa tarkastelussa kiinteä analysaattorimoduuli on integroitu kaasusekoittamisjärjestelmään, joka jatkuvasti seuraa kaasuseoksen koostumusta. Testinäyteratkaisussa, käytetään kannettavaa kaasuanalysaattoria, jossa on neula millä otetaan kaasunäyte pakkauksesta.

Kaasuseikoittajalla valmistetaan omavalintainen kaasuseos

MAP-kaasuseosten tuottamiseen käytetään useimmissa tapauksissa kaasusekoittajia. Niillä valvotaan kaasulaatua, jotta voidaan tuottaa bakteerittomia elintarvikkeita, jotka säilyvät pidempään. Yhdellä napinpainalluksella pakkauslinjalla voidaan nopeasti valmistaa erilaisia seoksia, pakattavan tuotteen vaatimusten mukaan.

Kaasusekoittamis- ja mittausjärjestelmiä löytyvät kaikille elintarviketeollisuudessa käytettäville pakkauskoneille, olipa sitten kyse vakuumipakkaus-, syväveto-, flow-pack- tai kammiokoneesta.

Vuototesterillä eli ”kutupöntöllä” tarkistetaan saumojen pitävyys

Suojakaasut ovat hyödyllisiä ainoastaan, jos ne pysyvät pakkauksen sisällä, joten pakkauksen on oltava täysin tiivis. Viat saumausprosessissa tai materiaalissa voivat helposti johtaa vuotoihin, jotka voivat olla jopa mikroskooppisen pieniä. Pakkausvuotojen havaitseminen tai pakkausten saumojen eheystestaaminen on siis olennainen osa laadunvarmistusta.

Vuototestaajia käytetään kaikenlaisten elintarvikepakkausten vuototestaamiseen, olipa sitten kyse suojakaasupakkauksista tai tyhjiöpakkauksista. Pakkausvuotojen havaitsemiseen löytyy erilaisia laitteita, satunnaisia testejä ​​tai in-line-testejä varten – jotka perustuvat joko CO2-havaitsemiseen tai vesihauteen kuplatestiin. Vuototesterit tunnistavat luotettavasti pienimmätkin vuodot. Testit voidaan kirjata digitaalisesti ja dokumentoida, tuoteturvallisuuden todistamiseksi.