Hoppa till innehåll

Förändringar inom ledningen

Bolagets styrelse har beslutat om följande förändringar i den högsta operativa ledningen i Finland från och med den 1.10.2023:

  • Stefan Kämpe tar över som VD för Finnvacum Oy. Stefan fortsätter att leda materialförsäljningen som tidigare.
  • Kalle Forss tar över som vice VD och övertar det övergripande helhetsansvaret för maskinförsäljningen i Finland.
  • Christer Weckström har utsetts till styrelseordförande i Finnvacum Oy och fortsätter med maskinförsäljningen till sitt huvudsakliga kundsegment.